Stedsuavhengig

Nordavind Utvikling har etablert et kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid. Dette er et virtuelt senter for hele landet med en fysisk base i Dyrøy. Ved hjelp av hjelpemidler som videotelefon, videokonferanse og eget nettsted skal vi dele erfaringer, verktøy og modeller med arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker assistanse ved flytting av jobb.

www.stedsuavhengig.no er en kunnskapsbase for vertskommunene, arbeidsgivere og arbeidstakere. Her er det samlet dokumentasjon og erfaringer fra stedsuavhengig arbeid (metodikk og sjekklister), samtidig som det foregår en dialog mellom erfarne og uerfarne aktører (forum, blogg, grupper). Kompetansesenteret bidrar til å systematisere og fremskaffe ny forskning på området; hva skaper arbeidsflyt, produktivitet og tilhørighet. Finne balansen mellom digitale hjelpemidler og menneskelige tiltak. Allerede er det igangsatt arbeid på master- og doktorgradsnivå i vår region som følger satsinga. Nettverksarbeid mot FoU-miljøer er sentralt.

Kompetansesenteret er lokalisert i en “Læringshage” som i seg selv er en utprøving av virkemidler for stedsuavhengige arbeidere, studenter og forskere. Her knyttes næring og læring tett sammen i et kontormiljø med høyhastighets fiber og fellesfunksjoner. Målet er å tilrettelegge for kunnskapsdeling og flere kompetansearbeidsplasser i distriktskommuner i hele landet. Det vet vi at skaper bolyst! Læringshagen vil åpne i februar 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter at kontorhotellet åpnet har 36 personer tatt videre-/høyere utdanning og benyttet seg av fasilitetene, arbeidsstasjon i lokalet gratis. Dette har vært et viktig grep for å få flere til å ta kompetanseheving. 

Dokumentasjon og rapport foreligger.