Forskertrang og lekelyst - forprosjekt

Nordavind Utvikling har på bestilling fra Dyrøy kommune gjennomført forprosjektet. 

Det er ønskelig å skape nysgjerrighet rundt- og øke kunnskap om realfag blant barn og unge. Tiltak om en realfagspark/løype vil skape aktivitet og være en attraksjon i Dyrøy. 

Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til samarbeidsgruppen.

Oppdragsgiver: Dyrøy kommune