Nasjonale satsinger

Felles mål for satsingene: å endre praksis til å bli bedre.

Målet i Realfag er å påvirke barn og unge til å vekke interesse for og bli glad i realfag.  Formålet er at barn og unge skal utvikle egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger i realfag.

Målet for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, er å bidra til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Det er nå utarbeidet en statusrapport over hva som er utført i satsingene i Dyrøy kommune.

Nordavind Utvikling har hatt prosjektledelsen. 

Se: status-for-de-nasjonale-satsingene-2018-2020.

 

Oppdragsgiver: Dyrøy kommune