Prosess- og prosjektledelse for Dyrøy kommune

Oppdrag bestilt av Dyrøy kommune ved Rådmannen

- Leder de nasjonale satsingene, Inkluderende barnehage- og skolemiljø og Realfag

- Covid-19 tiltak. Salgskampanje på sosiale medier - "Liv og Røre i Dyrøy", handelsnæringen i Dyrøy (VOX - omstillingsprogram)

- Sentrumsplan 

- Ung Voxen - langsiktig satsing for å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i næringslivet og kommunen. 

- Prosjektutvikling: utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og søknader 

- Prosessledelse 

- Dyrøyseminaret 

- Drift og servicefunksjon Kontorhotell

- Forskningsdagene - ansvar for kommunens bidrag til Forskningsdagene

- Intern samhandling og rådgivning 

- Barnehagemyndighet 

- Utvikling av boligplan