Vi arbeider for livskraftige lokalsamfunn

VERDIER:

* Troverdig

* Kompetent

* Engasjert

 

Vår strategi er å bidra til helhetlig samfunnsutvikling, der effektivisering, digitalisering og sterkere samhandling står sentralt.

Vi er et strategisk, kreativt utviklingsselskap med bred erfaring og høy kompetanse fra både offentlig og privat sektor. Vi kan bidra til valg av riktig løsning, effektiv- og god gjennomføring og til et solid sluttresultat.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Strategi Nordavind Utvikling AS.pdf)Strategidokument