Elise Cruickshank

Elise Cruickshank

Elise Cruickshank (19) er ei engasjert jente fra Dyrøy. I vår avsluttet Elise videregående skole i Tromsø. Nå er det jobb i noen måneder før nesen rettes mot et tre måneder langt opphold i Australia. Videre planer er retur til nord for studier i sykepleie fra høsten 2015.

Elise var allerede som 15 åring møteleder på Dyrøyseminaret i 2010. Ung medvirkning er sentralt i arbeidet med Dyrøyseminaret, og Elise er et godt eksempel på ungdom fra regionen som er villig til å bruke sin kompetansen i lokalsamfunnsutvikling.