Tom Tiller Foto: Høskoleavisa i Trøndelag

Tom Tiller
Foto: Høgskoleavisa i Trøndelag

Tom Tiller er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø og forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (NorAforsk), samme sted. Han er også professor II ved Luleå tekniske universitet. Tiller har ledet en rekke forskningsprosjekter i Norge og Sverige innen feltene læring, læringsledelse, praktikerforskning og reflekterende arbeidsplasser i skole- og kommunesektoren, samt i det private næringslivet. Tiller har flere ganger samarbeidet med Dyrøyseminarsenteret, og har gjestet Dyrøyseminaret flere ganger.

I september kommer han til Dyrøy for å holde innledning om kommunenes fremtid, ungdoms kraft og nye ungdomsroller.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere