Øyvind Korsberg Foto: Stortinget

Øyvind Korsberg
Foto: Stortinget

Øyvind Korsberg kommer fra Tromsø og har en lang karriere bak seg i norsk politikk. Han har vært innvald på Stortinget sidan 1997 og har mellom anna erfaring fra familie- og kulturkomiteen, og fra næringskomiteen. I perioden fra 2009 til 2013 var han Stortingets første visepresident. Korsberg har markert seg som skeptiker i klimadebatten og som motstander av OL, både i Tromsø og i Oslo.

På Dyrøyseminaret 2014 skal han delta i debatten om næringsveier i nord og om behovet for en infrastruktur som gjør det mulig å drive næring i lokalsamfunna.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere