Ole Gustav Narud

Ole Gustav Narud
Foto: Høgskolen i Hedmark

Amanuensis Ole Gustav Narud ved Høgskolen i Hedmark mener den planlagte kommunereformen bør baseres på frivillighet. Han kommer til Dyrøyseminaret 2014 for å holde innledning, og for å delta i debatten om fremtidskommunen.

Narud jobber til daglig med forskning og undervisning innen offentlig forvaltning, ressurs- og samfunnsøkonomi. Han er også leder for Lokalsamfunnsforeningen og medlem av det offentlige utvalget som skal revidere kommuneloven.

I tillegg engasjerer Narud seg politisk og var mellom anna ordfører for Senterpartiet i Åmot i perioden fra 2003 til 2011.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere