Martin Henriksen Foto: Stortinget

Martin Henriksen
Foto: Stortinget

Arbeiderpartipolitiker Martin Henriksen kommer fra Harstad og har utdanning fra Universitetet i Tromsø. Han startet sin politiske karriere som leder for AUF lokalt. Videre ble han leder i Troms AUF, før han ble valt som nasjonal leder av organisasjonen for  perioden 2006 – 2010.  Henriksen har også fartstid fra Troms Fylkesting og fra Ungdom mot EU. Videre har han vært politisk rådgiver, både for arbeidsminister Anniken Huitfeldt, og for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Under årets Dyrøyseminar har Henriksen fått i oppgave å oppsummere debatt.

På Twitter: @MartinHenriksen

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere