Margrethe Hagerupsen

Margrethe Hagerupsen
Foto: Lenvik kommune/Anne-May Johansen

Margrethe Hagerupsen er rådmann i Lenvik kommune i Midt Troms, og er en av to rådmenn som har fått plass i det såkalte ekspertutvalget til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget skal utrede kriterier for god oppgaveløsing i kommunene, og så langt har de levert en delrapport. Her kommer det mellom anna frem at fremtidskommunen bør ha minst 15 000 til 20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsing.

Hagerupsen kommer til Dyrøyseminaret for å diskutere dette og andre forslag fra utvalget som hun er medlem av.

På Twitter: @MargretheHa

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere