Line Fusdahl Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

Line Fusdahl
Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

Høyres Line Fusdahl er født i Oslo, men oppvokst i Tromsø hvor hun har bodd og arbeidet hele sitt voksne liv. Hun har lang erfaring fra ledelse og drift både i det private næringsliv og offentlig sektor, og har blant annet hatt flere stillinger innen kulturadministrasjon. Da hun høsten 2011 fikk jobben som byråd for finans i Tromsø kommune var hun engasjert som daglig leder og prosjektansvarlig i Ordkalotten Tromsø Internasjonale litteraturfestival. I januar i år takket hun for seg i byrådet i Tromsø for å ta fatt på oppgaven som leder av fylkesrådet i Troms.

Fusdahl er opptatt av at fylkeskommunen skal ha et godt samarbeid med alle kommunene i Troms, men syns også det er viktig å ha det nordnorske perspektivet med seg. Til Dyrøyseminaret kommer hun for å diskutere kommunereformen, infrastruktur og næring.

På Twitter: @lifu1

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere