Jan Tore Sanner Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner
Foto: Stortinget

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer opprinnelig fra Bærum. Han var leder i Unge Høgre i perioden fra 1990 til 1994, og ble innvald på Stortinget fra Akershus i 1993. Etter regjeringsskifte i 2013 ble han kommunal og moderniseringsminister og står nå i bresjen for Regjeringen sine planar om å fremme en samla proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Prosessen er igangsatt med mål om å skape bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og gi innbyggerne i hele landet likeverdige tjenester.

På Dyrøyseminaret 2014 skal Sanner fortelle oss hvordan Regjeringa skal ferdigstille en omfattende reform med kommunesammenslåing innen 2017, på same tid som lokaldemokratiet også vert styrka.

På Twitter: @jantoresanner

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere