Ivar Prestbakmo Foto: Senterpartiet

Ivar Prestbakmo
Foto: Senterpartiet

Senterpartipolitiker Ivar Prestbakmo har ei lang karriere bak seg som ordfører i Salangen kommune i Midt-Troms. Han vart første gang valt inn i kommunestyret i 1996. I 1999 vart han direktevald som ordfører, et verv han har vært igjen vald til i alle kommunestyrevalgene etter den tid. Men i januar 2014 fikk han fritak fra ordførervervet for å bli fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms.

I den nye rolla står den erfarne politikeren fra Salangen ovenfor regjeringa sine planar om å kutte 107 millioner kroner til samferdsel i Troms. Dette vurderer han som et kjempedramatisk og distriktsfiendtlig tiltak. Debatten tar vi på Dyrøyseminaret.

På Twitter: @IvarBP

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere