Irene Lange Nordahl Foto: Stortinget

Irene Lange Nordahl
Foto: Stortinget

Irene Lange Nordahl kommer fra Sørreisa i Midt Troms og har utdanning innen økonomi og administrasjon. Ho er kjent som en markant og klar politiker fra Senterpartiet, og satt som fylkesråd for næring i Troms fra 2005 til 2007. I 2009 vart ho valt inn på Stortinget. Før dette var ho tilsett som næringssjef i Lenvik kommune, og denne jobben gjekk ho tilbake til når stortingsperioden var over i 2013.

Lange Nordahl har fått i oppgave å lede debatten om framtidig kommunestruktur på første dag av Dyrøyseminaret 2014.

På Twitter: @IreneNordahl

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere