Heidi Greni Foto: Stortinget

Heidi Greni
Foto: Stortinget

Senterpartipolitikar Heidi Greni kommer fra Holtålen i Sør Trøndelag, og i 2011 ble hun valt som kommunens første kvinnelege ordfører. I 2013 fikk hun fast plass på Stortinget, og før det møtte hun som fast vararepresentant for Ola Borten Moe.

Greni er medlem av kommunalkomiteen på Stortinget og hun tror ikke ekspertutvalget sitt forslag om at kommunene bør ha minst 15 000 innbyggere er en fremtidsretta løsning som vil gi bedre utviklingsmuligheter. Det vil i følge Grini heller ikke gi bedre tjenester til folk som bor der. Greni skal holde innleiing på Dyrøyseminaret.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere