Halvor Holmli Foto: Regjeringen

Halvor Holmli 
Foto: Regjeringen

Halvor Holmli bor i Levanger og er tilsatt som direktør i Kompetansesenter for distriktsutvikling. Han jobba tidligere som daglig leder for RO – ressurssenter for omstilling i kommunene.

Holmli er medlem i ekspertutvalget som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har utnevnt for å se på oppgaveløsing i kommunene, og han er spesielt opptatt av at debatten om kommunesammenslåing ikke bare bør omhandle krav til innbyggertall. En må også diskutere hvordan kommunene kan sikre god samfunnsutvikling og lokaldemokrati, og han tror ikke det er størrelsen på kommunen som avgjør livskrafta i norske lokalsamfunn.

Under Dyrøyseminaret 2014 skal Holmli være med å sikre en god debatt om framtidig kommunestruktur.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere