Fredd Jarle Wilsgård

Fredd Jarle Wilsgård

Fredd Jarle Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett AS vokste opp i Torsken på Senja, og i sjømatnæringa er han kjent som en frittalende lakseoppdretter fra yttersida. Wilsgård har et stort engasjement, både for havbruksnæringa og for sitt eget lokalsamfunn. Han engasjerer seg også organisatorisk og er valt som nestleder i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening.

Til Dyrøyseminaret kommer han for å snakke om næringsveier i nord og de utfordringer sjømatnæringa står ovenfor når det gjelder infrastruktur og samferdsel.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere