Elisabeth Aspaker Foto: Stortinget

Elisabeth Aspaker
Foto: Stortinget

Elisabeth Aspaker kommer opprinnelig fra Harstad og har en lang karriere bak seg som politiker for Høgre både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Etter valget i høst ble hun fiskeriminister og nylig fikk vi også vite at hun har stillinga som fylkesmann i Troms å gå til når politikerkarrieren er over.

På årets Dyrøyseminar vil infrastrukturen som drivende for næringsutvikling i lokalsamfunna, og effektiv transport av råstoff langs veiene, være et av flere sentrale tema. Aspaker blir utfordra på Regjeringa sin innsats for å legge til rette en infrastruktur som sikrer at sjømatnæringen og andre næringer når ut i markedet med produktene sine.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere