Bjarne Jensen Foto: Høgskolen i Hedmark

Bjarne Jensen
Foto: Høgskolen i Hedmark

Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark kommer til Dyrøyseminaret. I forskingen sin har han konsentrert seg om offentlig økonomi, finansiering, styring og organisering, særlig knytt til kommune- og helsesektoren og forholdet mellom egenregi og bruk av markedsstyring. Siden 2012 har han vært fagredaktør for fagbladet Økonomi og Samfunn.

Økonomiprofessoren mener det er en myte at Norge har spesielt små kommuner. Det bor 5530 personer i en gjennomsnittskommune i EU, mens innbyggertallet i en norsk gjennomsnittskommune er 11 022 personer. Gjennomsnittsarealet i en EU-kommune er 49 kvadratkilometer, mens gjennomsnittsarealet i Norge er 710 kvadratkilometer. Dersom målet om å etablere en kommunestruktur med minimum 15 000 innbyggere i hver kommune blir realisert, innebærer det ifølge Jensen at gjennomsnittstallet i norske kommuner blir uvanlig høyt.

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere