Anne Irene Myhr

Anne Irene Myhr
Foto: Distriktsenteret

Anne Irene Myhr er rådgiver ved Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU), som henter inn og deler erfaringer fra kommunesammenslåinger og prosessene rundt dette. Myhr er koordinator for senterets arbeid med kommunereformen. Hun sitter også i ressursgruppa for Småkommuneprogrammet. Myhr har selv vært politisk aktiv, og har blant annet sittet i Steinkjer kommunestyre og på fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Under Dyrøyseminaret blir Myhr en sentral bidragsyter på dag 1, som innleder til programposten “Myter og fakta om kommunesammenslåing”.

På Twitter: @AnneIreneMyhr

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere