Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister (H)
Gjermund Nilsen Gjermund Nilsen
Redaktør Nye Troms
Regina Nargis Alexandrova Foto: Stortinget Regina Nargis Alexandrova
Stortingsrepresentant (H)
 Maria Monasdatter Almli Maria Monasdatter Almli 
KUN senter for kunnskap og likestilling
Sverre Bergheim
Møteleder
Stein Gunnar Bondevik Stein-Gunnar Bondevik
Direktør i Innovasjon Norge Troms
Sandra Borch Foto: Senterpartiet Sandra Borch
Komiteleder for næring-, kultur- og helse i Troms fylkesting (Sp)
Eivind Bratsberg
Konst. Utdanningsdirektør i Troms
Edgar Broks Edgar Broks
Banksjef i DNB
Erlend Bøe
Ungdomsdebattant for Unge Høyre i Troms
Elise Cruickshank
Møteleder
Paul Dahlø
Ordfører i Sørreisa
Knut-Eirik Dybdal Knut-Eirik Dybdal
Tour de Andørja
Kristian Eilertsen
Ungdomsdebattant for Troms FPU
Marit Marit Alvig Espenes
Enhetsleder for kultur og fritid i Dyrøy kommune
Line Fusdahl Line Fusdahl
Fylkesrådsleder Troms (H)
Heidi Greni Foto: Stortinget Heidi Greni
Stortingsrepresentant (Sp)
Margrethe Hagerupsen Margrethe Hagerupsen
Rådmann i Lenvik kommune
Martin Henriksen Foto: Stortinget Martin Henriksen
Stortingsrepresentant (Ap)
Steinulf Henriksen Steinulf Henriksen
Redaktør Folkebladet

Ingrid Hernes
Konstituert assisterende fylkesmann
Halvor Holmli Foto: Regjeringen Halvor Holmli
Direktør Distrikssenteret
Wenche Jakobsen
Prorektor på Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Mats Jangås
Skuespiller
Ann-Brith Jensen
Styreleder i DEMAS as
Bjarne Jensen Foto: Høgskolen i Hedmark Bjarne Jensen
Professor på Høgskolen i Hedmark
 Randi Lillegård
Ordfører i Dyrøy kommune
Hanne Linaker
Ungdomsdebattant for Troms AUF
Tor A. Mentzoni
Daglig leder i TAM AS
Anne Irene Myhr Anne Irene Myhr
Rådgiver Distriktssenteret
ole_gustav_narud Ole Gustav Narud
Amanuensis ved Høgskolen i Hedmark
Ulrike Naumann
Produsentkontakt i Tromspotet AS
Odd Arild Netland
Daglig leder av Folkehøgskolerådet
Irene lange Nordahl Foto: Stortinget Irene Lange Nordahl
Næringssjef i Lenvik kommune
Linn Charlotte Nordahl
Ungdomsdebattant for Senterungdommen i Troms
Anders Opdahl
Sjefredaktør i avisa Nordlys
Kari-Anne Opsal
Lokalpolitiker for Arbeiderpartiet
Rune Solenes Opstad 
Ass Fylkesskolesjef Møre og Romsdal
Bård Magne Pedersen
Konstituert Fylkesmann i Troms
Ivar Prestbakmo Foto: Senterpartiet Ivar Prestbakmo
Fylkesråd for miljø og samferdsel (Sp)
Line Miriam Sandberg Line Miriam Sandberg
Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms (FrP)
Per SAndberg Per Sandberg
Stortingsrepresentant og nestleder i FrP
Geir Inge Sivertsen
Ordfører i Lenvik kommune
Alf Jostein Skjærvik
Samfunnskontakt i Salmar ASA
 Lindis Sloan Lindis Sloan
KUN senter for kunnskap og likestilling
Roar Sollied Roar Sollied
Fylkesråd for utdanning i Troms (V)
Trine Strand
Musiker
Tom Tiller Foto: Høskoleavisa i Trøndelag Tom Tiller
Professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim                                                                                                                                                                       Debattdeltaker fra Senterpartiet
Lars Utstøl
Dagleg leiar av Studiesenteret.no
Katja Wehner

Katja Wehner
Prosjektleder for Regionalt vertskap i Midt-Troms
Fredd Jarle Wilsgård Fredd Wilsgård
Wilsgård Fiskeoppdrett
Geir Ove Ystmark 
Adm.dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Gert-Jan Zeestraten
Kunstner og samfunnsbygger