Arkiv for 2012

Følger du denne lenken finner du mye spennende stoff fra tidligere avholdte seminar.

Seminaret i 2012 var den åttende i rekken, det betyr at vi har program, bilder, webcast og mange spennende artikler liggende fra syv tidligere arrangement. Kos deg med det!

Her er et knippe bilder fra forberedelser og gjennomføring av Dyrøyseminaret 2010 som hadde tema «framtidas arbeidsliv».