dyroyseminar_topp Dyrøyseminaret 2014 går av stabelen 23. – 24. september. Årets tema er STRUKTUR – kommune, utdanning og samferdsel. Viktige tema som berører kjernen i utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå. Vi vil diskutere og debattere både den varslede kommunereformen og skolestruktur på videregående nivå. Vi stiller også spørsmålet om hva som er gode næringsveier i nord. Ungdom og framtid, stedsuavhengig kompetansebygging, sjømatnæring og lokal mat er andre fokusområder disse to dagene. Bli bedre kjent med årets bidragsytere og foredragsholdere. Program for dag 1 og dag 2 finner du her. På talerstolen, i debattpanel og på arbeidsverksteder kan du møte ungdomspolitikere, gründere, ildsjeler, forskerstemmer, debattanter fra inn- og utland, samt representanter fra mange kompetansemiljøer. Første dag er programmet felles, mens publikum kan velge ulike spor på dag 2. Dyrøyseminaret 2014 er Dyrøy kommunes bidrag til Forskningsdagene 2014, der tema var «Kommunikasjon». [paamelding]