Viljar Hanssen

Viljar Hanssen er internasjonalt ansvarlig i Troms/Svalbard AUF sitt styre og medlem i Longyearbyen lokalstyre. Et stort politisk engasjement med andre ord, og han liker at det stilles forventninger til han og til dagens ungdommer generelt. 22. juli-generasjonen bør likevel slippe å ha unaturlig høye forventninger til seg om å være spesielt gode og sterke, mener han. Du kan lese et intervju med Viljar i programmagasinet for Dyrøyseminaret 2012.