Tom Tiller (f. 1945) er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø og forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring. Han er også professor II ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Finnmark. Han har også erfaring fra flere universiteter i in- og utland gjennom flere gjesteprofessorater.  Han har de senere år ledet en rekke store Fou-prosjekter i skole, kommune, bank og næringsliv på feltet verdsettende ledelse og læringsdrevne arbeidsplasser. Han har flere ganger samarbeidet med Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenteret, og har gjestet Dyrøyseminaret blant annet i 2010.