Internasjonalt samarbeid, læring over landesgrenser og tverrfaglig kompetanse preger studiet «Web science» som er nytt ved Universitetet i Southampton. WWW er et svært og konstruert nettverk der mange mennesker kan kommunisere på tvers av landesgrenser, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. I faget «Web Science» ser man på hvordan denne informasjons- og kommunikasjonsstrømme kan forandre samfunn og hva som trengs for at weben som sådan kan nyttes til det beste for det globale samfunnet. Studentene fra Southampton representerer det første kullet i dette studietilbudet, og de jobber med å se på ulike sider av det store nettverket.

Du vil møte:

Craig Allison

Lisa Sugiura

Tim Davies

Nicole Beale

Richard Gomer

Huw Davies

Allison Knight

Oliver Phillippe

David Matthews

Christopher Hughes

Christopher Phethean

Susan Halford

Leslie Carr

Leif Isaksen

Catherine Pope