Silja Karlsen (f.1975) er prosjektleder i Bolystprosjektet – Omdømmebygging i Nord-Troms. Hun driver nybrottsarbeid med å bygge omdømme for en hel region. Fra sitt kontorsted i Skjervøy samarbeider hun tett med prosjektmedarbeidere i alle Nord-Troms kommunene og Universitetet i Tromsø. Hun har fersk erfaring i prosesser med ungdom for å identifisere den unge Nord-Tromsingen. Hun er med på spor 2 på Dyrøyseminarets andre dag.