Ragnhild Dalheim Eriksen
er student og har minst to liv: ett før og ett etter Riddu. Som flereårig festivalsjef for den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riđđu, har damen med sjøsamiske røtter samlet mye erfaringer og historier om det å bidra i lokalsamfunnet, i hennes tilfelle i et lokalsamfunn i Nord-Troms. Nå er hun «bare Ragnhild». Hun ønsker ikke at ungdom skal føle seg presset til å flytte «hjem» for å berge lokalsamfunnet de er vokst opp i.