Mai Camilla Munkejord

Mai Camilla Munkejord har lurt på hvordan tilflyttere i Finnmark opplever sin hverdag og sitt liv. Hun har laget en hel doktorgradsavhandling om dette. «Hjemme i nord» heter den, og dokumentasjon av innflytternes stedsopplevelser er viktig informasjon for alle som jobber med utvikling av små lokalsamfunn som er helt avhengig av tilflytting for å kunne overleve over tid. Vi får høre mer om dette arbeidet første dagen av Dyrøyseminaret.