Liv Signe Navarsete

I mars 2012 møtte Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (f. 1958) engasjerte ungdommer fra hele landet under Ungdommens Storting med tema ungdom, medvirkning og demokrati. I september åpner hun det åttende Dyrøyseminaret som handler om unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling. Oppvokst på gård i Sogndal er ministeren opptatt av at alle i Norge kan bo der de ønsker det. Bolyst er en av satsingene.