Inga Marie Skavhaug

Inga Marie Skavhaug er rådgiver hos Distriktssenteret, som er et nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling, og støttespiller for distriktskommuner i deres arbeid for å skape attraktive lokalsamfunn. Inga er opptatt av ungdom som en ressurs i sine lokalsamfunn. Hun har initiert en rykende fersk Kunnskapsstatus – ”Ungdom og lokal samfunnsutvikling.  Hvordan involvere ungdom på fylkeskommunalt nivå?” som NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning) har utført.