Sammen med Dyrøy kommune utgjør Harstad, Rennesøy og Lysekil (SE) kommuner et lærende nettverk. Representanter fra alle disse kommunene bidrar til Dyrøyseminaret 2012!

Lysekil kommune

Kommunevisjonen 2015 beskriver Lysekil som et levende samfunn der innbyggerne er positive, inspirerer hverandre, er tolerante og har fremtidstro. Ulike strategier skal bidra til dette, folkehelse og medvirkning er blant ingrediensene. Det skal jobbes målrettet med disse i alle kommunens etater, nemnder og virksomheter.

Anna Nyman Holgersson er folkehelsekoordinator i Lysekil kommune og er en av de som omsetter strategiene i praksis, blant annet gjennom økt medvirkning av barn og unge i kommunen. Under Dyrøyseminarets dag 2, spor 4 («Lær av oss!») deler hun erfaringer med Lysekils barn- og ungdomspolitiske handlingsprogram – med tverrfaglig tilnærming.

 «Foreldet form for demokrati?» Det er kommunestyremedlemmene i Lysekil Fredrik Christensson (Centerpartiet) og Emma Nohrén (Miljöpartiet de gröna) vil snakke om når de deler sine erfaringer som lærende kommune. Emma Nohrén er marinbiolog og akvariesjef i «Havets Hus» i Lysekil, Fredrik Christensson jobber hos svenske Länsforsäkringer. Begge er opptatt av unges medvirkning.

En idéinkubator – om å støtte opp om unges idéer. Carl Dahlberg er ildsjel og prosjektleder, og på www.ideinkubator.se kan unge komme i kontakt med Carl og prosjektet. «Ideinkubatorcarl» har også en egen blogg om og for de unge entreprenørene. Utenom prosjektledelsen er han også rektor på Campus Väst Gullmarsgymnasiet.

Rennesøy kommune

Andreas Våge er kommunepsykolog i Rennesøy og Finnøy kommuner, og opptatt av forebygging og «tidlig intervensjon», altså å gripe inn tidlig i situasjoner som kan føre til store utfordringer om de får utvikle seg. Motivasjon og foreldrerolle er viktige stikkord for Våge, som er en populære og engasjert foredragsholder.

 

Harstad kommune

Også Harstad kommune er en del av nettverket «Lærende kommuner», og under årets Dyrøyseminar vil Marit Strand Fredriksen og tidligere elev Alexander Stenhaug fortelle om satsning på Stangnes 8-13 for å forhindre frafall på skolen.