Bjarne Dæhli (f. 1980) har fra 2007 – 2011 vært leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Han har også vært med på utarbeiding av NOU 2011:20 om ungdom, makt og medvirkning. Under Dyrøyseminaret 2012 presenterer han resultater fra dette arbeidet. Han er også en av innlederne på konferansen «Ungdom, demokrati og deltaking i Norden» i regi av LNU og dens søsterorganisasjon i Sverige (LSU) i september 2012 i Norge.