Master i Midt-Troms

Studiesenteret Finnsnes har fått på plass et tilbud om mastergradsutdanning i erfaringsbasert økonomi og ledelse i Midt-Troms. Vi jubler! Dette gir mange mulighet til kompetanseheving samtidig som de jobber og bor hjemme. Etableringen av studiet er et viktig steg på veien for å bygge opp et sterkt studie- og forskningsmiljø i Midt-Troms. Saken kommer bare kort tid etter at Studiesenteret og Sparebank1 Nord-Norge lanserte nyheten om tre doktorgradsstipender som skal forske på tematikk som er viktig i vår region. Dyrøyseminarsenteret vil bidra ved å legge til rette for digitale kollokviegrupper i videokonferanserom. Dem finnes det mange av i Troms! Stedsuavhengige studier og digital læring er avgjørende for kompetansebygging i Midt-Troms, send søknad nå!

Ledelse langs leia

I 2011 vedtok Harstad kommune å være en «lærende kommune». Harstad jobber systematisk med lederskolering på alle nivå og dette programmet har fokus på verdsettende ledelse. Vi har fått delta på samlinger sammen med enhets- og avdelingsledere fra nabokommunen litt lenger sør i leia. Samlingene består av både teori og refleksjon, og arbeid i tverrfaglige refleksjonsgrupper mellom samlingene er avgjørende for læringsutbyttet. Professor Tom Tiller leder dialogen, sammen med Svein Helgesen fra Rennesøy – en annen lærende kommune i vest. I Lysekil og Helsingborg (Sverige) har de kjørt lignende prosesser. Er det verdifullt å danne et nettverk av lærende kommuner?

Dyrøy følger Harstad kommunes lederopplæring.

Case Dyrøy

Susan Halford, University of Southampton

Vi er litt stolte over at vår tankegang og våre arbeidsmetoder vekker interesse hos andre, til og med utenfor landegrensene. I dag gjennomførte vi et videomøte med professor Susan Halford fra Universitetet i Southampton. Vi ble introdusert for henne via førsteamanuensis Aud Obstfelder fra UiT som også er blitt en samarbeidspartner i ett av våre prosjekter. Disse to har det til felles at de forsker på bruken av ny teknologi i helse- og omsorgsfeltet. Hva skjer i organisasjonene når man introduserer nye arbeidsverktøy, hvordan påvirker det kommunikasjonen, hvordan endres arbeidsmetodene og hvilke prosjekter lykkes? Vi håper å få Susan Halford med på laget når vi skal jobbe med innovasjoner i Dyrøysamfunnet og har allerede avtalt et nytt, fysisk møte i april.

På universitetet i Tromsø

Onsdag 2. mars gjennomførte vi to spennende planlagte møter ved universitetet i Tromsø, og ett veldig spennende uplanlagt møte… Der skjer alltid noe uventet når vi er ute og møter folk, har vi funnet ut. Prosjektleder Arne Ivar Hanssen i EKKO-prosjektet var blant annet ute etter et tettere samarbeid med litteraturviterne ved UiT for å løfte fram Arvid Hanssens diktning. Arvid Hanssen ville blitt 80 år i 2012, og det er samtidig 30 år siden filmen «Søsken på Guds jord» ble spilt inn på Berg på Dyrøya. Det skal markeres ekstra i jubileumsåret! Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes var også i dialog med professor Tom Tiller for å meisle ut et nytt prosjekt som fokuserer på ungdom. Se fram til flere nyheter!

Tusen takk til den dyktige fotografen Yngve Olsen Sæbbe som tok dette bildet av oss i kaffebaren på Uit. F.v. Marit Alvig Espenes, Arne Ivar Hanssen og Ragnvald Storvoll.

Yngve Olsen Sæbbe tok reklamebilder for Samskipnaden denne dagen, og her er vi jammen fanget av linsa igjen! Se fotoserien.