Hva gjør vi med ufrivillig deltid?

Mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. I Dyrøy kommune vil vi gjøre noe med det. I et samarbeid med tillitsvalgte og ledere i pleie- og omsorgstjenesten har vi fått en viss oversikt over ønsker og behov blant de ansatte, og utformet en søknad til NAV som utlyser midler for å begrense ufrivillig deltidsarbeid. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttaler at dette er et satsingsområde for regjeringen.

Dyrøy kommune vil ha mer omsorg på heltid.

En god kompetansekartlegging er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Her har LØKTA gjort en meget god jobb med å utarbeide en «Veileder for kommunal kompetansekartlegging i helse- og omsorgstjenestene». Utfordringen deretter består i å finne løsninger som svarer til både arbeidsgiver og arbeidstakernes behov. I vår søknad har vi skissert ulike tiltak som både enkeltvis og samlet kan gi rom for at flere får økt sine stillinger. Stikkord her er kompetanseheving, videre/etterutdanning, prosjektarbeid, bruk av digitale verktøy, økt grunnbemanning og bedre samarbeid på tvers av kommunale etater og budsjetter. Uansett hva svaret på søknaden skulle bli, har den gode tverrfaglige prosessen vi har vært igjennom gitt verdifull informasjon og inspirasjon til å jobbe videre med problematikken. Vi krysser fingrene!

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Åpner kontorhotell i Dyrøy

Vi har plassproblemer i Næringshagen vår! Det er en særdeles hyggelig utfordring.

Har du en mobil jobb? Lei kontorplass i Dyrøy av og til.

Politikerne våre har besluttet å etablere en Læringshage med kontorhotell i utleiebygget i Brøstadbotn sentrum. Læringshagen skal romme kontorer og arbeidsstasjoner for næringsdrivende, studenter, forskere, prosjektmedarbeidere og andre som trenger en tilrettelagt kontorplass, ofte eller sjelden. I Læringshagen tilbys – foruten om godt selskap – høyhastighets fiber, garderobe, låsbare skap, tekjøkken og møterom. Vi tror at miksen av næring og læring i samme rom kan skape spennende effekter. Kanskje er dette riktig sted å være for en gründer? Og du som har fritidsbolig i Dyrøy kan utvide helgeturen, og legge inn noen arbeidsdager foran, eller bak, helga. Det vil være mulig å leie både fullt møblerte kontorer og enklere arbeidsstasjoner. Planlagt åpning i høst.

Etableringen er et konkret resultat av prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser som drives av Dyrøyseminarsenteret. I prosjektet er det gjort kartlegginger av hva som skal til for at flere skal kunne jobbe stedsuavhengig. Bredbånd, kontorlokaler og sosialt felleskap framheves av informantene. Du kan snart følge framdriften på www.stedsuavhengig.no (under konstruksjon) eller på kontorhotellets side på Facebook. Meld din interesse nå!

Små kommuner – god kvalitet!

Sammen for en bedre skole

Nylig lanserte Dagbladet en oversikt over hvor gode norske kommuner er på skole. Oversikten viser at kommuner med færre enn 2000 innbyggere er de som gjør det aller best! Artikkelen bidrar til en mer nyansert debatt om kvalitet i skolen mellom små og store kommuner. Kommunestørrelse trenger ikke å ha noe å si for kvalitet i skolen. Media har bidratt sterkt til å skape et bilde av at store skoler i store kommuner i store byer er de som innehar kvalitet. Slik er det nødvendigvis ikke!

I høst (NRK 20 10 2010 ) uttrykte utdanningsdirektør Petter Skarheim bekymring for at elever i små kommuner ikke lærer nok. For utdanningsdirektøren var dette et argument for kommunesammenslåing. – Vi ser at det er altfor mange små kommuner som ikke har den nødvendige kompetansen og den nødvendige kapasiteten til å drive skoler på en ordentlig måte, sier Skarheim.

Elvetun scorer bra

Nasjonale prøver og ressurser, resultater og mobbing er indikatorene som til sammen gir bildet over hvor gode norske kommuner er på skole. Det er mange og sammensatte indikatorer som åpenbart ikke gir et entydig resultat. Likevel bærer årets oversikt bud om mange positive resultatet for Elvetun skole. Samtidig er det utfordringer  som ansatte ønsker å ta tak i.

Samarbeid Elvetun skole og Dyrøyseminarsenteret

Vi har gått i gang med et mer formalisert samarbeid for å bidra til god kvalitet i vår felles skole. På siste kommunestyremøte ( juni 2011 ) var dette også et tema. Samsn@kk Dyrøy og Ungdomsforskere er to konkrete satsinger som blir interessante å følge. Gir det ønskede resultateter – og bidrar det til en bedre skole? Det er  interessant å merke seg at kunnskapsdepartementet på nytt innfører valgfag i ungdomsskolen. Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de åtte nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012. Forskning i praksis, Internasjonale kontakter og Teknologi i praksis er tre av valgfagene som glir direkte inn i samarbeidet vi har startet.

Som en del av planleggingsdagene før skolestart i august, skal en felles plan mellom Dyrøyseminarsenteret og Elvetun skole meisles ut.

Kommunestyremøte idag

Siste kommunestyremøte for sommerferien er idag i Dyrøy. Her er det flere viktige saker. En av disse er sak 18/11 – Årsoppgjør 2010 – Dyrøyseminarsenteret KF. For å lykkes i utviklingsarbeid er det avgjørende med politisk legitimitet og forankring. Idag var det orientering med påfølgende dialog om satsingen i Dyrøyseminarsenteret. Her kan du lese sakspapirene til dagens kommunestyremøte.

Varaordfører Ronny Nordahl var opptatt av ungdom

Det kom flere innspill fra politikere som viste stort engasjement – spesielt i forhold til barn og unge. Prosjekt og unike satsinger rettet mot denne gruppen var et uttalt ønske fra talerstolen, blant annet formidlet varaordfører Ronny Nordahl dette.  Samsnakk Dyrøy er et viktig prosjekt som Dyrøyseminarsenteret har bidratt til. Fokus i prosjektet er å styrke dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet. Videre jobber Dyrøyseminarsenteret i forhold til videreutvikling av prosjektsatsingen på Ungdomsforskere. Som et konkret resultat av prosjektet var en av våre ungdommer i praksis på Avikom .

I tida som kommer skal vi jobbe tett med barnehage, skole, helsesøster, folkehelsekoordinator, barnevern og andre, både internt og eksternt for å bidra til sterk og god satsing for våre unge.

Grenseløs samling i vest

Lysekil kommune i Sverige er også en lærende kommune.

De lærende kommunene Rennesøy, Harstad, Lysekil (Sverige) og Dyrøy er samlet til nettverksbygging og erfaringsutveksling på de grønne øyene i vest. Dagen har vært spekket med lærdom; foredrag, dialog, spørsmål og svar. Vi er blitt mer sikre på at nettverk med andre lærende kommuner, små eller store, er riktig spor i framtida. Nå planlegger vi ei felles, stor satsing på tvers av kommune- og landegrenser. Stikkord er ungdom, forskning og læring. Se bilder fra Rennesøyturen på vår Flickr-konto.

Serverer studenter til Midt-Troms

Trenger du hjelp til å løse spesifikke oppgaver i bedriften eller organisasjonen, kan internship være løsningen. Studiesenteret Finnsnes samarbeider med Karrieresenteret ved Universitetet i Tromsø om å finne flere bedrifter som kan tenke seg å ta imot en student. I dag hadde også Dyrøyseminarsenteret besøk fra Studiesenteret og Karrieresenteret. Gjennom vår satsing vil det i framtida være aktuelt å knytte oss enda sterkere opp mot studenter og forskning.

Andreas Willersrud, Tom Erik Forså og Lars Buseth.

En måte studentene kan bidra på, er at de er i bedriften i 3-12 måneder og bruker arbeidet som en del av sin grad. Vi hilser denne satsinga velkommen. Dyrøyseminarsenteret har hatt prosjektlederansvaret for et større forprosjekt kalt Studentprosjektet. Målet var også her å rekruttere studenter til arbeidslivet i Midt-Troms. Les mer om hvordan forprosjektet koblet spennende Midt-Troms bedrifter og studenter fra regionen som studerte i utlandet. Eventyr i nord ble satsinga knyttet til Forskningsdagene i 2007 kalt. Det vil være avgjørende for framtidig vekst og utvikling i vår region at vi samarbeider sterkt for å øke kompetansen og samtidig videreutvikle bedrifter.

På universitetet i Tromsø

Onsdag 2. mars gjennomførte vi to spennende planlagte møter ved universitetet i Tromsø, og ett veldig spennende uplanlagt møte… Der skjer alltid noe uventet når vi er ute og møter folk, har vi funnet ut. Prosjektleder Arne Ivar Hanssen i EKKO-prosjektet var blant annet ute etter et tettere samarbeid med litteraturviterne ved UiT for å løfte fram Arvid Hanssens diktning. Arvid Hanssen ville blitt 80 år i 2012, og det er samtidig 30 år siden filmen «Søsken på Guds jord» ble spilt inn på Berg på Dyrøya. Det skal markeres ekstra i jubileumsåret! Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes var også i dialog med professor Tom Tiller for å meisle ut et nytt prosjekt som fokuserer på ungdom. Se fram til flere nyheter!

Tusen takk til den dyktige fotografen Yngve Olsen Sæbbe som tok dette bildet av oss i kaffebaren på Uit. F.v. Marit Alvig Espenes, Arne Ivar Hanssen og Ragnvald Storvoll.

Yngve Olsen Sæbbe tok reklamebilder for Samskipnaden denne dagen, og her er vi jammen fanget av linsa igjen! Se fotoserien.

FOX i boks!

Snart skal hele bygda på tur igjen! Prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen og ungdomsleder Turid Andreassen har den siste tida jobbet hardt med planlegging og markedsføring av årets FOX. FOX er et trivselstiltak som vi i år gjennomfører for tredje gang. Vi regner med å bli rundt 150 Dyrøyværinger på Rica Ishavshotel i Tromsø 18.-20 mars. Der skal vi møte utflyttede Dyrøyværinger, hyttefolk og andre gode venner og nettverk. I uka før har vi stands på Universitetet i Tromsø der vi forteller hva Dyrøy har å by på. Troms Folkeblad hadde nylig et oppslag om turen vår. Stikk gjerne innom hvis du er i Tromsø denne helga!

Torbjørn Stellander fra Rica og vår egen Nina J. Nikolaisen har forhandlet fram en god pris på overnatting.

Årets FOX har noe ekstra for ungdom, blant annet et prosjektlederkurs i regi av Tvibit.

Flinke Fredrik

Husker dere Fredrik som var med i avslutningspanelet under Dyrøyseminaret? Fredrik har interesse og talent for både sport, musikk og realfag – og nå har han også tatt nye steg inn i teknologiens verden. En av våre samarbeidspartnere og leverandører, Avikom AS, som har levert videokonferanseutstyret i Nordavindshagen, tok nylig imot den unge dyrøyværingen i arbeidsuka hans. Der har Fredrik hatt spennende dager med mange oppgaver, blant annet har han laget presentasjonsfilm av de ansatte og drevet opplæring av nye brukere. Dette er Fredriks andre besøk hos Avikom, han var der sammen med flere andre ungdommer fra Dyrøy i desember, som en del av lederopplæringen i regi av Dyrøyseminarsenteret. Vi håper han deler sin nyvunne kunnskap med sine klassekamerater og med oss andre i Dyrøy. Kanskje ser vi ham bak miksebordet ved neste webcast fra Dyrøy?

Fredrik på jobb hos Avikom i Tromsø.

Ungdom med vinger og røtter

Torsdag 9. desember var Dyrøyseminarsenteret og fem av elevene ved Elvetun skole på en spennende tur til Tromsø. Målet var lederskolering, læring, og kunnskap om nettverksbygging. Det ble en heftig dag!

Ungdommene ble intervjuet av NRK mens de var i Tromsø. (Foto: Marie Smedsrød)

Disse fem elevene hadde alle framtredende oppgaver under årets Dyrøyseminar. Gikk du glipp av Dyrøyseminaret eller ønsker å gjenoppleve det, kan du se webcast fra seminaret. Kanskje er de framtidas ledere? Vi tror det er viktig å gi ungdommene våre både vinger og røtter. Da vil de reise ut i verden med god håndbagasje og være gode ambassadører for Dyrøy uansett hvor de havner.

I Tromsø hadde elevene ett tett program. I tillegg ble de fulgt av NRK hele veien. En del av en leders hverdag er å takle media, og det gjorde denne gjengen med glans. Se innslag på Nordnytt. Elevene fikk først møte studieveileder Espen Hoås, etterpå fikk de en leksjon i ledelse av assisterende fakultetsdirektør Trond Nylund. Siden en av elevene var spesielt interessert i jordmorutdanninga, brukte vi litt ekstra tid på MH-bygget og la inn en omvisning på «Det røde rommet». På lesesalen møtte de to mastergradsstudenter innen Organisasjon og Ledelse som fortalte om sine valg, og livet som student i byen.

Senere var det møte med næringslivsledere i lokalene til Avikom AS. Her hadde vi invitert flere som ungdommene også møtte under Dyrøyseminaret; Dag Kjetil Hansen fra Bredbåndsfylket Troms, journalist Astri Edvardsen og redaksjonssjef Oddny Johnsen fra Krysspress, daglig leder Hans Johan Tofteng, Raymond Sebergsen (easymeeting servicesenter) og informasjonssjef Marie Smedsrød fra Avikom, og professor Tom Tiller som samarbeidet med ungdommene under forberedelsene til Dyrøyseminaret.

Vi spiste en god lunsj sammen med alle våre gjester og etterpå fordelte vi oss i tre rom for en dialog via toveis lys og bilde. Her diskuterte vi temaer som nettverk, mot, studievalg, gründing, ny teknologi, ungdomsforskning og arbeidsliv. Vi tror dette er en dag elevene Elise Chruickshank, Trygve Grønning, Renate Moldvik Pedersen, Fredrik Vaeng Røtnes og Robin Dalseth kommer til å huske lenge. Det gjør vi!

Se innslag fra NRK Nordnytt (ca. 12 minutter ut i sendinga). Avikom laget også en flott artikkel med mange bilder fra besøket.