Grenseløs samling i vest

Lysekil kommune i Sverige er også en lærende kommune.

De lærende kommunene Rennesøy, Harstad, Lysekil (Sverige) og Dyrøy er samlet til nettverksbygging og erfaringsutveksling på de grønne øyene i vest. Dagen har vært spekket med lærdom; foredrag, dialog, spørsmål og svar. Vi er blitt mer sikre på at nettverk med andre lærende kommuner, små eller store, er riktig spor i framtida. Nå planlegger vi ei felles, stor satsing på tvers av kommune- og landegrenser. Stikkord er ungdom, forskning og læring. Se bilder fra Rennesøyturen på vår Flickr-konto.

De stedsuavhengige

Blir de stedsuavhengige ansatte holdt utenfor?

Har de stedsuavhengige ansatte en svakere stilling enn arbeidstakere som sitter nærmere lederen? Et ubehagelig spørsmål som bør belyses. Informasjon fra intervjurundene i forprosjektet «stedsuavhengige arbeidsplasser» antyder at ansatte som ber om å få utføre jobben fra et annet sted, selv må bære mye av ansvaret for å etablere rutiner for informasjonsutveksling og sørge for god kommunikasjon opp mot hovedkontoret, kolleger og kunder. Noen peker også på at man kan bli forbigått når interessante arbeidsoppgaver skal fordeles, eller opplæring og kurs gjennomføres. Det skal ikke være forskjell på ansatte avhengig av hvor arbeidet utføres. Har man tatt høyde for en mer mobil arbeidsstokk i gjeldende avtaleverk mellom arbeidstakere og arbeidsgivere?

Dyrøyseminarsenteret setter fokus på temaet og ønsker innspill om eventuelle svakheter i dagens system. Vi bruker sosiale media for å starte diskusjonen. Bidra gjerne på Twitter eller gå til åpne spørsmål og svar på LinkedIN. Har du testet denne muligheten for å stille spørsmål til nettverket ditt? Under fanen «more» på LinkedIN finner du overskriften «answers». Her kan du stille åpne spørsmål til dine kontakter, og til nettverket for øvrig. Spørsmålene kategoriseres etter tema. Du kan også svare på spørsmål fra andre – vær eksperten!

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Har Mai Camilla stemmerett?

Mai Camilla Munkejord som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark utgir nå sitt doktorgradsarbeid i bokform under tittelen «Hjemme i Nord». Her prøver hun blant annet å svare på hvorfor folk flytter til Finnmark, og – ikke minst – hvorfor vi blir boende. Mange har forsket på flyttemotiv, men ikke så mange på hva som skaper tilhørighet og et ønske om bli. Derfor er dette arbeidet viktig og betydelig.

Det gikk ikke lang tid etter at nyheten dukket opp på Altaposten sin nettside, før de første kritikerne var på banen i kommentarfeltet. Har Mai Camilla, som er innflyttet til Finnmark, rett til å mene noe om folk som bor i Finnmark? Eller er hun ekskludert på grunn av sin opprinnelige stedsidentitet? Interessant at hun blir utsatt for akkurat den typen holdninger som hun har forsket på. I sitt arbeid peker Munkejord nettopp på utviklingen av flerstedsidentiteter. Det er normalt å føle seg hjemme flere steder. Og flere vil ha flere bosteder i framtida. Dermed vil antakeligvis flere jobbe stedsuavhengig.
I Altaposten får Munkejord spørsmål om hvordan kommunene og fylket skal jobbe for å motarbeide fraflytting.
– Man må ha en fortsatt bred satsing med fokus på variert arbeidsmarked, desentralisering av høykompetansestillinger, inkluderende stedsidentiteter, og legge til rette for reisevirksomhet og flerstedstilknytning. Det å ha flere hovedhjem vil også bli viktigere i tiden som kommer, sier Mai Camilla Munkejord til Altaposten.
Vi hadde gleden av å høre en presentasjon av Munkejords arbeid under avslutningskonferansen for den nasjonale småsamfunnssatsinga i Tromsø i 2010. Du finner et intervju med henne i vår utgivelse FLYT fra høsten 2010.
Vi anbefaler flere å lese boka som er i salg i Alta fra neste uke.

To gode naboer

Gunnar Sæbø skal drive Salangens stedsuavhengig-prosjekt.

Vi registrerer med glede at vår gode nabo, Salangen kommune, skal legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser. Gunnar Sæbø er tilsatt på tilflytterkontoret og skal ha ansvaret for prosjektet. Det er en spenstig satsing som vi håper de lykkes med! At vi er flere som trekker i samme retning, er bare bra. Sammen kan vi jobbe for holdningsendringer blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Stedsuavhengig arbeid kan utføres fra hvor som helst, bare det ligger til rette med lokaler, fiber og annen infrastruktur. Hodene våre er oftest det største hinderet. Vi regner med at vårt besøk i formannskapet i Salangen tidligere i vinter er medvirkende årsak til den offensive satsingen. Der diskuterte vi blant annet forutsetninger for å lykkes med fjernarbeid. Nå venter vi spent på hvem som er neste kommune ut!

I tenketanken

Det er helt greit at mange har tatt ferie. Litt stille tid til å tenke. Forrige uke var en hektisk uke med mye reising og aktivitet. Nå skal vi bruke litt av denne krafta til å utvikle nye ideer: Hva slags utviklingsprosjekter skal vi investere krefter i? Og kanskje like viktig; hvilke oppgaver skal vi avslutte? Hvem har kompetansen vi mangler? Kan vi måle effekter av det vi gjør, og hvilke måleverktøy er de beste? Å skolere seg i strategisk bruk av sosiale medier, har definitivt vært lurt. Utviklingen går så fort at det vi lærte for et halvt år siden, er utdatert. Yako har gitt oss påfyll og nye ideer til hvordan vi kan fronte stedsuavhengig-prosjektet. Se fram til mye nytt – og ha en god påske!

Den stille uke gir rom for å tenke store og små tanker.

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Stedsuavhengig tenkning er framtida

På side 3 i dagens Nordlys står følgende å lese: «I Dyrøy har det vorte satsa mykje på å utvikle kompetansearbeidsplasser basert på moderne teknologi. I følge ei fersk offentlig utgreiing er det nettopp slikt som vil bli etterspurt i framtida!» Nord-Norges største avis knytter satsinga i Dyrøy til en fersk utgreiing; «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet» (NOU 2011:3) Vi er beæret! Det handler om vår framtid og framtida i hele Norge!

Dialogmøte med Heikki Holmås

Marit, Heikki og ordfører Rolf.

Det er ikke hver dag vi får besøk av stortingsrepresentanter. Når de først dukker opp, forsøker vi å ta godt vare på dem. I dag har vi hatt et givende dialogmøte med Heikki Holmås (SV). Ordføreren og rådmannen vår var med. Holmås har fått et innblikk i både våre utfordringer og våre innovative løsningsforslag. Den stedsuavhengige tankegangen står sterkt i Dyrøy. Det betyr at vi definerer oss som like sentral som en hver annen kommune, når vi bare benytter den digitale motorveien. De potensielle gevinstene vi kan høste av bredbåndet, er mye større enn vi har trodd. Vi igangsetter prosjekter innen både skole, helse og kultur i vår kommune som kommer til å endre måten vi arbeider, lærer og erfarer på i framtida. Se opp!

Marit A. Espenes, Heikki Holmås (SV), Ragnvald Storvoll og rådmann i Dyrøy, Øystein Rørslett.

Nye nettverk

Jobb i Nord AS la sitt styremøte til Dyrøy i februar. Her er styremedlemmer og partnere samlet i Langhamn hos Jenny og Simon Hoff som har kjøpt, og skal restaurere, det gamle handelsstedet. Bak f.v.: Tom Erik Forså, Simon Hoff, Knut Westergård, Kurt Knudtsen. Foran f.v.: Marit Alvig Espenes, Jenny Hoff, Grete Wilsgaard, Eva Knudtsen. Foto: lokal helt.

Dyrøyseminarsenteret var nylig vertskap for en nettverkssamling. Tromsøbedriften Jobb i Nord AS la sitt styremøte i februar til Dyrøy. Det var et lurt valg, synes vi! Vår jobb var blant annet å tilrettelegge møtelokaler og bidra med bestilling av flere måltider hos Dyrøymat. Etter et varmt måltid for de langveisfarende fikk de fredag ettermiddag en omvisning i Nordavindshagen og en presentasjon av Arvid Hanssens forfatterskap ved Arne Ivar Hanssen. Dyrøyseminarsenteret holdt et lite foredrag om aktiviteten i foretaket og vi hadde en god dialog om temaet stedsuavhengige arbeidsplasser inne i den digitale storsalen. Bedriften Demas AS åpnet dørene for en omvisning på kveldstid som gjorde solid inntrykk på forsamlingen. Lørdag formiddag var det unge og idérike paret Simon og Jenny Hoff i Langhamn vertskap for en lunsj i det fri. De fortalte besøket om sine planer om å skape egne arbeidsplasser på det gamle ærverdige handelsstedet. Vårt digitale studio ble brukt som møterom på lørdag ettermiddag. Vi håper alle gjester hadde en fin helg i Dyrøy og ønsker velkommen igjen!

Interessert i å leie møtelokaler i Dyrøy? Ta kontakt!

Troms vs. Nordland

Nordland ga sine kommuner et skikkelig løft inn i arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Foredragsholderne fra Innovasjon Norge, Telemarksforskning og BI var samstemte i sitt budskap; utvikling i Nordland vil kun skje der det legges til rette for det. Kompetanse, idémakere, næringsklynger og infrastruktur på være på plass. Vårt foredrag om Dyrøys metode ble godt tatt i mot. Vi takker hjerteligst for terningkast 10, som vi fikk fra en av Distriktssenterets utsendte.

Nordlandskonferansen 2011

View more presentations from maritae77

På vei til Nordlandskonferansen i Bodø, hadde vi et stopp på fylkeshuset i Tromsø der vi gjennomførte en arbeidsøkt sammen med Gunnar Davidsson, som er avdelingsleder i plan og næringsetaten. Etter å ha møtt Nordlandskommunene og Nordland fylkeskommune på konferansen, konkluderer vi med at vi har to høyst oppegående og utviklingsorienterte fylker.

 

Ei god jobbeøkt på fylkeshuset.

Syt, skryt eller flyt? Hvilke historier forteller vi fra vårt hjemsted?

Spennende møtedager i januar

Dyrøyseminarsenteret har hektiske møtedager for tida, samtidig som vi holder mange foredrag for andre som er interessert i lokalsamfunnsutvikling. Senest i dag hadde vi besøk i Nordavindshagen av en delegasjon arbeiderpartipolitikere, både fra vår egen kommune, fra fylket og fra nasjonalt nivå, representert ved Ove Gamst, Randi Lillegård, Kari Anne Opsal, Anne Marit Bjørnflaten og Bendiks Harald Arnesen. Nylig var vi i Oslo i møte med KRD. Da fikk vi også muligheten til å besøke en av Troms sine stortingsrepresentanter, Irene Lange Nordahl (Sp), som ga oss en omvisning i Stortinget. Om vi ikke har forsøkt å gå en mil i hennes sko, har vi i alle fall prøvesittet stolen hennes. Vi testet Jens sin også. Hysj, ikke si det til noen…

Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) tok imot Dyrøyseminarsenteret på Stortinget.

Ragnvald Storvoll prøvesitter stolen til Jens.