Ordføraren takkar for innsatsen

Elevar og lærarar ved Elvetun Skule i Brøstadbotn var svært delaktig i planlegging og gjennomføring av Dyrøyseminaret 2014. Denne veka kom ordføraren og tilsette ved Dyrøyseminarsenteret på besøk for å takke for innsatsen.

På seminaret deltok elevane frå Elvetun på mange ulike områder. Under opninga i Nordavindshagen ønskte fjerde klasse kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner velkomen til Dyrøy og Brøstadbotn med sin eigen presentasjon av kommunereformarbeidet . Femte klasse laga animasjonsfilm der framtida for kommunen sto i fokus, medan Kul Mat på Kulturskulen serverte heimelaga fiskesuppe og fiskekaker til stor glede for svoltne seminardeltakarar.
Sist, men ikkje minst hadde Elvetun Skule ansvaret for gjennomføring av Spor 3 der ungdomskraft, nye ungdomsroller, utdanningsval, nettvett og den digitale skulen sto i fokus.

Elevar og lærarar sin innsats i arbeidet med Dyrøyseminaret 2014 har vore svært viktig for både gjennomføring og det faglege innhaldet.

Sjå innslag frå Dyrøyseminaret her

Randi takkar elevane

Ordførar Randi Lillegård og dagleg leiar i Dyrøyseminarsenteret Kjell Sverre Myrvoll takka elevane for god fagleg innsats på Dyrøyseminaret 2014

Kokkelever tilbereder sushi

 

file_1351163017_maxDet er med stor glede at vi også under årets Dyrøyseminar er så heldige å kunne samarbeide med Senja videregående skole, studieretning restaurant- og matfag. Kokkeskoleelvene skal i samarbeid med Dyrøymat tilberede sushi, som er en del av lunsjmenyen på årets seminaret. Sushi er Japans nasjonalrett og består av ris blandet med eddik, sammen med diverse toppinger (for eksempel fisk eller skalldyr).

 

Skolestedets historie

Restaurant og matfag er lokalisert ved skolens avdeling i Sørreisa. Avdelingen så dagens lys høsten 1969 da Troms fylkeskommune leide lokaler ved Sørreisa Sentralskole til husmorskolen. Det var bare jenter i klassen og Troms fylkes Fagskole i husstell (senere Breivang videregående skole) var moderskole i filialen. Fra skoleåret 1984/85 startet opplæring  på videregående kurs for institusjonskokk, det første i sitt slag i Nord-Norge. I 1995 flyttet de inn i bygget de er i dag.

Restaurant og matfag, yrkesfaglig utdanning

5_20050620-08-07-41-P6206956_JPGUtdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Det er rundt 40 elever fordelt på  Vg1 Restaurant og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg2 Matfag som fører til fagbrev innen kokkfag, servitørfag, kjøttfag, baker og konditor, fiskeindustri og industriell matvareproduksjon.

På alle Dyrøyseminar har Ungdomsmedvirkning vært viktig.  Vi gleder oss til å oppleve kokkelevenes kokkekunster!

 

 

 

Opplev Trine Strand i Dyrøy

Visesanger Trine StrandTrine Strand er visesanger, tekstforfatter og komponist, med hovedinstrument sang. Hun har bakgrunn fra teater, revy, tv og har de siste årene også jobbet som produsent ved siden av sitt arbeid med barn og unge i Balsfjord kommune. Hun kommer fra Malangseidet i Balsfjord kommune og har 3 album og 1 singel bak seg. Oppveksten hennes gjenspeiler seg med mye musikk og varme. Hun er flere gang blitt beskrevet som artisten med den varme stemmen og de nære tekstene, og som mange er blitt kjent med gjennom radio med En ny dag, Nordlysdansen, Ikke kom for nær, og nå Æ e ho.

Nord-Norge har fått en sentral plass i Trine Strand sine sanger, og hun beskriver fjell, lyset og folket i Nord på en slik nær måte som bare må oppleves. Magisk sier mange! Hun ønsker å gi publikum noe helt unikt med sin formidling gjennom tekst og toner, og sier selv at alle hennes sanger har en historie, et budskap som ønsker å bli fortalt. Og her må man lytte med hele kroppen.

Trine Strand har vært med og etablert det store prosjektet for unge i Balsfjord kommune, «Bry dæ». Er leder i viseklubben Saga, som nettopp har hatt suksess med en Saga visefestival.

Endelig er hun klar for å gi musikken til et større publikum nå på festkvelden, under årets Dyrøyseminar. Hvilke forventninger har du til ditt møte med Dyrøy, Trine?

«Æ glede mæ stort til å komme til Dyrøy, har hørt så mye fint naturen og folkan. Og ikke minst få være der Arvid Hanssen fant sin inspirasjon, og kanskje dere får en smakebit av hans sanger? I tillegg så vil æ dele med dere sanger fra mitt nye album.. Nordnorske viser i et vakkert nordnorsk miljø, æ glede mæ!»

  • Lytt, for æ kommer.. «Æ e ho»

 

Påmelding til festkvelden:

http://www.nordavindutvikling.no/dyroyseminaret-2014/pamelding/

VELKOMMEN!

Håper på aktivitetssenter i Dyrøy

Kan vi få til en ny møteplass for eldre i sentrum? Dyrøy kommune v/ Dyrøyseminarsenteret har søkt Helsedirektoratet om tilskudd for etablering av aktivitetssenter i Dyrøy.

Målet er å utvikle en møteplass med innhold av aktiviteter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Planen er at aktivitetssenteret skal holde til i utleiebygg 2 (Revegården). Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skape engasjement hos yngre seniorer/nye pensjonister og eksisterende tilbud i lokalsamfunnet. Det er også ønskelig å styrke samhandling med de frivillige organisasjoner.

«Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre, enten gjennom egne tilbud til gruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjonene. Tilbudene skal være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, og ikke ha krav om enkeltvedtak for deltakelse». http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/aktivitetssentra-for-seniorer-og-eldre-2014.aspx

Dyrøy kommune ser viktigheten av å skape en møteplass for eldre, der den eldre står i fokus og der de eldre har lyst til å bidra. Aktivitetssenteret skal være et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak. Daglig leder ved Frivilligsentralen får hovedansvaret for aktivitetssenteret og skal koordinere aktivitetene og igangsette tiltak i samarbeid med lag og foreninger, samt offentlige tjenester.

Helsedirektoratet behandler i disse dager søknaden og det ventes en tilbakemelding innen utgangen av juli måned.

Daglig leder ved frivilligsentralen Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter.

Daglig leder Frivilligsentralen – Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter. Foto: Kjell-Jostein Lillegård

Leder LHL May Johnsen ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor lag og foreninger bidrar i fellesskap.

Leder LHL May Johnsen, også ny styreleder i Frivilligsentralen, ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor  lag og foreninger bidrar i fellesskap. Foto: Maria Holm Simonsen

 

 

Fårikålfestivalen – en faglig, forskende og folkelig feiring av lokalmatkultur!

FLYER Fårekålfestivalen 2013_LR5Etter 5 år med vellykket utvikling og gjennomføring av festivalen – er det snart duket for den sjette Fårikålfestivalen i Dyrøy. Fårikålfestivalen har utviklet seg til et godt arrangement som involverer mange, og skaper link mellom landbruksnæringen og befolkningen for øvrig.

Vi snakker om en festival som handler om så mye mer enn Norges nasjonalrett! Festivalen er en folkefest, møteplass for store og små, lokalbefolkning og besøkende. Festivalen bærer også faglig kunnskap om lokal matproduksjon, styrking av omdømme i landbruks- og spesielt sauenæringen i regionene, skape ulike felles arena der bransjen og folk flest kan møtes og øke rekrutteringen til landbruk og relaterte yrker.

Økt rekruttering til landbruksnæringen er nødvendig for å sikre en regional matproduksjon og utnytte naturgitte ressurser på en bærekraftig måte. Det enestående med festivaler er den inkluderingen og det samarbeidet man klarer å skape i bygdas befolkning. Frivillige lag og foreninger stiller opp og tjener inntekt til sine formål, på den måten får også flere et eieforhold til festivalen. Dette styrker samholdet i et lite lokalsamfunn.

Dyrøyseminarsenteret har gjennom prosjektet Dyrøy 2017 utviklet både Fårikålfestivalen og andre arrangement i lokalsamfunn. Flere av disse er nå overlevert til ulike aktører, blant annet frivillige lag og foreninger.

«Vellykkede festivaler og positiv medieomtale, der bygda viser seg frem og får til ting, betyr ny giv for mange lokalsamfunn. Bygda blir kjent og bygdefolket stolte av seg og stedet sitt. I beste fall kan festivaler bidra til å redusere fraflytting og føre til at folk flytter til bygda. Festivalene endrer også måten andre betrakter og forstår lokalsamfunnet på. I verste fall styrkes byfolkets fordommer mot bygdelivet hvis omtalen av festivalene er negativ». Det viser forskningen til Mariann Villa ved Norsk senter for forskning
Her finner du alt om årets Fårikålfestival!

Torgdagen i Dyrøy – del av et langsiktig arbeid for lokalsamfunnet!

Sist lørdag ble Torgdagen 2013 arrangert i Brøstadbotn sentrum – for første gang etter at den har vært en del av prosjektet Dyrøy 2017 i noen år. Torgdagen har en lang tradisjon i Dyrøy også før Dyrøy 2017, og har vokst de siste årene. Lions og idrettslaget i Brøstadbotn (BIL) har i år samarbeidet om arrangementet, og et stort og fornøyd publikum kunne kose seg på et torg med mange utstillere som tilbød høg kvalitet på sine stands. Over hundre frivillige var i sving, og arrangørene fikk god drahjelp fra Dyrøy kommune gjennom Frivilligsentralen ved leder Hans Bakkejord, også kalt «Mister Torgdag».  

Torgdagen i Dyrøy 2013

Torgdagen 2013 ble en suksess. – Folk var fornøyd, sier Lisbeth Tobiassen, leder i Brøstadbotn idrettslag og årets torgdagsjef. Foto: Stig Stokkland

– Uten han «Mister Torgdag» hadde vi hatt det tøft, sier Lisbeth Tobiassen, leder i BIL. – Han er en unik ressursperson med mye erfaring fra tidligere år, han vet hva som fungerer. Denne hjelpa var gull verdt, det samme gjelder Nina Nikolaisen som også var med i planleggingen. Det er flott at noen kan trø til på dagtid når all jobben skal gjøres på dugnad, sier hun. – Prosjekt Dyrøy 2017 har løftet torgdagen fra å være et lite arrangement til et større og bedre arrangement, og enda er det potensiale for videreutvikling. Jeg mener det er viktig at kommunen fortsatt samarbeider med lag og foreninger for å gjennomføre slikt, for torgdagen har blitt en flott dag for innbyggere og besøkende. Folk trivdes! avslutter Tobiassen.

 

Prosjektleder Nina Nikolaisen har noen år fartstid når det gjelder utvikling av torgdagen, og det er hun som har stått for overleveringen tidligere i år. – Dyrøy kommune har gjennom Dyrøy 2017 jobbet med flere tiltak for lokalsamfunnsutvikling. Torgdagen er ett av dem, og vi har blant annet kjøpt inn telt, bord og stoler, og vi har laget en mal for strukturering av arbeidsoppgaver. Torgdagen er en arena der befolkningen, besøkende og hytteeiere kan møtes til felles opplevelser. Slikt er med på å skape samhold og bolyst i Dyrøy, sier hun og legger til: -Det er utrolig flott at Lions og BIL igjen har tatt over roret og fått til et så bra arrangement!

Platinakortet og Fårikålfestivalen er to andre tiltak som har vært utviklet gjennom Dyrøy 2017. – Det er prosjektenes natur at de skal avsluttes, og arbeidet skal inn i en dr
iftsfase, sier daglig leder i Dyrøyseminarsenteret, Kjell Sverre Myrvoll. – Mange bedrifter ønsket å videreføre Platinakortet, og det er nå Dyrøymat som har ansvar for den daglige drifta. Fårikålfestivalen er i løpet av 5 år utviklet til et godt arrangement som involverer mange, og skaper link mellom landbruksnæringen og befolkningen for øvrig. Vi har fått mange signaler om at dette har vært veldig positivt for sauenæringen i Dyrøy. Derfor jobber vi nå videre med festivalen for å se om den kan utvikles til et regionalt arrangement, sier Myrvoll.