Elektronisk pasientjournal

Systemansvarlig – pasientjournal

S@mspill 2015

Styrke barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet 2015

Dokhelse Troms

S@mspill – videreføring 2016

Styrke barn og unge – psykisk helse og rusfeltet 2016