Brynjar Tollefsen 2

Brynjar Tollefsen rektor og gründer

Rektor Brynjar Tollefsen ved Lofoten Folkehøgskole ser nye muligheter med kombinasjon av arbeid og ferie…

I Europa og resten av verden ser en nå en voksende trend der arbeid og ferie kombineres, workation. Nå ønsker Lofoten, dvs. Lofoten folkehøgskole og rektor Brynjar Tollefsen å sette seg i front for denne tradisjonen i Norge. Tollefsen kommer til Dyrøyseminaret for å snakke om «workation» og hvilken nye muligheter dette gir oss.

 

Til oversikt over alle  foredragsholdere/bidragsytere