Bård Pedersen Konstituert Fylkesmann i Troms

Bård Pedersen
Konstituert Fylkesmann i Troms

Bård Magne Pedersen (57) har hatt ulike stillinger hos Fylkesmannen i Troms siden 1993, og har fra 2004 vært assisterende fylkesmann. Pedersen er i september i år konstituert som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet tidligst høsten 2017.

Bård Magne Pedersen har solid erfaring fra fylkesmannsembetet og med god innsikt i Troms kommunene. – Dette vil blant annet komme godt med i tilretteleggerrollen som fylkesmannsembetet har i kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.