Oppføringer av Nina Jørgensen Nikolaisen

Sanner avslår tre av fem søknader

Stortinget har vedtatt at store utredninger om kommunesammenslåing skal erstattes av mindre og mer målrettete vurderinger, men tre av fem søknader er de siste ukene blitt avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I følge Kommunal Rapport har Hof, Holmestrand og Re i Vestfold fått 550.000 kroner for å utrede en eventuell kommunesammenslåing, men Lofotrådet har fått […]

Arnstad lar seg ikke imponere av begrepsbruken

-Tvang er tvang, enten man bruker det ofte eller sjelden. Det sier Marit Arnstad i Senterpartiet i en kommentar. Hun lar seg ikke imponere av Regjeringens begrepsbruk i debatten om innføring av ny kommunereform. Arnstad er ikke imot kommunesammenslåing dersom det skjer frivillig med utgangspunkt i folkeavstemming. Men hun omtaler debatten som Regjeringen legger opp […]

Fagforbundet vil ha folkeavstemming

Fagforbundet med leiar Mette Nord i spissen krev at det vert gjennomført folkeavstemmingar om kommunesamanslåing. Fagforbundet har 335.000 medlemmar og i ein artikkel i avisa Klassekampen framhevar Nord at organisasjonen har stor innverknad på kva som skjer lokalt. Prosessen rundt ei kommunesamanslåing vil påverke  lønns- og arbeidsvilkåra til Fagforbundet sine medlemmar, og organisasjonen vil difor […]

Jan Tore Sanner inviterer til naboprat

Etter sommer ferien er over vil kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner invitere kommune-Norge til å komme i gang med nabopraten. I en kronikk i Østlendingen.no oppfordrer han nabokommuner til å starte diskusjonen om hva som er de største og viktigste utfordringene, og hva kommunene kan få til sammen. Selv omtaler han kommunereformen som […]

Deltidsstillinger i helsesektoren – et stort nasjonalt problem

I Norge er det kun tre av ti ansatte i helsesektoren som arbeider full stilling. Over halvparten i norsk kommunesektor jobber deltid og 70 % av disse i pleie- og omsorgssektoren. Tall fra Kommunens arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, KS, viser imidlertid store variasjoner mellom kommunene (nrk.no). Unge vil ikke ha deltidsjobber! I følge gjeldende Nasjonal […]

Unge i fokus på Dyrøyseminaret

På årets Dyrøyseminar blir det arrangert ein eigen workshop med unge i fokus. Her handlar det  om nye ungdomsroller, utdanningsval, nettvet og den digitale skulen. Sentrale bidragsytarar er senterpartipolitikar Sandra Borch, fylkesråd for utdanning Roald Sollie og professor Tom Tiller ved Universitetet i Tromsø. Digital mobbing Utdanningsdirektoratet, med statsministeren i spissen, set i haust i […]

Er det kommunen som fortel kven eg er?

-Når vi snakkar om kommunereform, er det kommunesamanslåing lokalt folk tenkjer på. At det kan vere fornuftig å ha større kommunar med sterkare fagmiljø er det lett å forstå for mange. Men det er lettast å forstå at det er fornuftig for alle andre. Når vi snakkar om min kommune, er det noko anna som […]

Håper på aktivitetssenter i Dyrøy

Kan vi få til en ny møteplass for eldre i sentrum? Dyrøy kommune v/ Dyrøyseminarsenteret har søkt Helsedirektoratet om tilskudd for etablering av aktivitetssenter i Dyrøy. Målet er å utvikle en møteplass med innhold av aktiviteter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Planen er at aktivitetssenteret skal holde til i utleiebygg 2 (Revegården). Tilskuddet skal brukes […]

Å være i dialog

Dyrøy kommune arrangerer 17. juni det andre av to arbeidsverksteder knyttet til samfunnsdelen av kommuneplanen. Det første møtet som ble avholdt 26. mai, resulterte i flere fullskrevne ark av gråpapir med mange gode innspill, kritikk, ideer og framtidsvisjoner. Dyrøyseminarsenteret er sammen med FAVEO ansvarlig for gjennomføring og prosess. Det varierer litt fra kommune til kommune […]