Oppføringer av Nina Jørgensen Nikolaisen

Troms vs. Nordland

Nordland ga sine kommuner et skikkelig løft inn i arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Foredragsholderne fra Innovasjon Norge, Telemarksforskning og BI var samstemte i sitt budskap; utvikling i Nordland vil kun skje der det legges til rette for det. Kompetanse, idémakere, næringsklynger og infrastruktur på være på plass. Vårt foredrag om Dyrøys metode […]

Spennende møtedager i januar

Dyrøyseminarsenteret har hektiske møtedager for tida, samtidig som vi holder mange foredrag for andre som er interessert i lokalsamfunnsutvikling. Senest i dag hadde vi besøk i Nordavindshagen av en delegasjon arbeiderpartipolitikere, både fra vår egen kommune, fra fylket og fra nasjonalt nivå, representert ved Ove Gamst, Randi Lillegård, Kari Anne Opsal, Anne Marit Bjørnflaten og […]

Foredrag på Nordlandskonferansen

Nordlandskonferansen har invitert Dyrøyseminarsenteret til å holde foredrag om lokalsamfunnsutvikling. Møtes vi der? Vårt foredrag har foreløpig fått tittelen «Hvordan endre et lokalsamfunn?». Vi er opptatt av hvordan lokalsamfunn kan høste gevinster av den teknologiske utviklingen, og vil definitivt benytte anledningen til å snakke om Digitale Dyrøy og prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser. Lurer på hvordan Nordland […]

Ungdom med vinger og røtter

Torsdag 9. desember var Dyrøyseminarsenteret og fem av elevene ved Elvetun skole på en spennende tur til Tromsø. Målet var lederskolering, læring, og kunnskap om nettverksbygging. Det ble en heftig dag! Disse fem elevene hadde alle framtredende oppgaver under årets Dyrøyseminar. Gikk du glipp av Dyrøyseminaret eller ønsker å gjenoppleve det, kan du se webcast […]

Velkommen til vår nye nettside

Det var på tide å oppdatere nettsida vår. Dyrøyseminarsenteret har i dag mange oppgaver som ikke kommuniseres tydelig nok gjennom den nettsida vi hadde. Prosjektene er flere enn tidligere, og stabens sammensetning har endret seg. Sammen innehar vi kompetanse til å løse utviklingsoppgaver både internt og eksternt. Dette vil vi fortelle mer om på sida […]