Ann-Brith

Ann- Brith Jensen

 

Ann- Brith har utdanning innen økonomi og kommunikasjon, kvalitetsledelse og styrearbeid.

Har vært med å etablere DEMAS as, og er eier av bedriftens morselskap.
I tillegg til å jobbe med daglige driften, har hun arbeidet med/ jobber med styringsprosesser, utvikling og etablering av kvalitetssikring, arbeidsprosesser og rutiner, organisasjonsutvikling, HMS, kompetanseutvikling etc.

Allsidig bakgrunn med erfaring fra styreverv i Innovasjon Norge, NHO, Troms Kraft, FORUT, Excellence Norway, Norsk Epilepsiforbund, Forskningsrådet, kommunestyret, formannskap.
Har holdt foredrag innen ledelse, kompetanseutvikling, intellektuell kapital, bærekraftig samfunn og har forelest i livskvalitet for farmasøyter på Universitetet i Oslo for helsektor og legemiddelindustri, og da har vi bare nevnt noe…

Til oversikt over alle foredragsholdere/bidragsytere