Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

22 søkeresultater for: sammen om en bedre kommune

1

Sammen om en bedre kommune

Prosjekt: Sammen om en bedre kommune Prosjektleder: Nina Jørgensen Nikolaisen Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Dyrøy har valgt å sette særlig fokus på […]

2

Sammen!

Fornying! Forandring! Forbedring! Det kan offentlige organisasjoner få til om en står sammen! Nabokommuner står sammen og leverer nye tjenestetilbud som gir bokvalitet. Dyrøy og Sørreisa legekontor er et strålende eksempel. Helse er et fagområde i vår region som tar i bruk digitale hjelpemidler. Time Samme Dag er et utrolig konsept. Du bestiller time den dagen […]

5

Deltidsstillinger i helsesektoren – et stort nasjonalt problem

I Norge er det kun tre av ti ansatte i helsesektoren som arbeider full stilling. Over halvparten i norsk kommunesektor jobber deltid og 70 % av disse i pleie- og omsorgssektoren. Tall fra Kommunens arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, KS, viser imidlertid store variasjoner mellom kommunene (nrk.no). Unge vil ikke ha deltidsjobber! I følge gjeldende Nasjonal […]

6

Neste stopp: drømmen!

KRDs nasjonale program “Sammen om en bedre kommune” (SO1BK) har nå nådd 110 deltakerkommuner med de 60 nye kommuner i pulje nr. 2 som begynte høsten 2012. Dyrøy kommune var blant de første deltakere allerede høsten 2011, og har nå kommet til tredje trinn i prosessen om forbedring av arbeidsmiljøet som kjøres i den kommunale […]

7

Utviklingsarbeid i PLO

I forbindelse med programmet “Sammen om en bedre kommune” har den kommunale enheten for pleie og omsorg (PLO) i Dyrøy kommune nå kjørt to tirsdager med kafédialog for å definere sammen et felles verdigrunnlag, samt skape en felles bevissthet om det som er bra, om hva folk opplever som høydepunkter, om når man briljerer mest. […]

8

Erfaringer med kafédialog

Dyrøyseminarsenteret tilrettela nylig for kafédialog med kommunens innbyggerne der tema var «Boligpolitikk for unge i etableringsfasen». Det var forhåpentligvis det første åpne møtet i rekken av flere. Referater fra praten rundt bordene er skriftlig overlevert kommunens administrasjon og politikere, og offentliggjort på kommunens nettsider, slik «reglene» for en god kafédialog tilsier. Erfaringene så langt er […]

10

Tid og IKT: To språk av barnas Hundre

Torsdag var Dyrøy barnehage i Tromsø på besøk hos Barnehagen Hundre. Programmet «Sammen om en bedre kommune» (SO1BK) tar et skritt videre i retning mot sitt reelle mandat, og begynner å jobbe med arbeidskultur. Planleggingsdagen ble brukt til observasjon av en barnehage som har løsrevet seg fra dagens rytme og tid. Dette gjør dem ganske […]