Ung drivkraft representerer ungdomssatsinga som regionen Midt – Troms står bak. Satsinga er et resultat av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med Dyrøyseminaret 2018. Tilhørighet og medvirkning, reel innflytelse og følelsen av å bli tatt på alvor. Ungdommen vil og kan mye. Vi må la de få lov til å være med.