Mpower

Som et ledd i ungdomssatsingen, deltar ungdom fra midt Troms på ledertreningsprogrammet Mpower.
Mpower er et modulbasert program, ledet av Forandringshuset i Oslo. Målet for programmet er å øke deltagelse og medvirkning blant unge i egne omgivelser og videre i samfunnet.
Konseptet bygger på gruppedynamikk etter FIRO-modellen. (Les mer om FIRO-modellen her: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Interpersonal_Relations_Orientation)

Programmet inneholder kursøkter, 3 møter med sin unike mentor, og en praksisoppgave hvor man som frivillig utfører et oppdrag/en oppgave.

Målet med ledertreningen er å gi rom for barn og unges liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap som gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden.
En av måtene vi ønsker å legge til rette for det er ved å bygge unge talspersoner i Mpower. Navnet Mpower speiler både «Empowerment/medvirkning og
M for motorkraft. Vi tror at unge ikke bare er fremtiden, de er nå! De trenger å ta del i samfunnet de er i på en slik måte at de kan ta kloke valg for seg selv og bidra til åpne og trygge fellesskap hvor det er rom for alle.