Attraktive Midt-Troms

Nordavind utvikling har prosjektledelsen for Byregionprogrammet – nå videreført under navnet Attraktive Midt – Troms. Prosjektet videreføres for en to års periode med midler fra Troms fylkeskommune, og har en kostnadsramme på 3 millioner.