Attraktive Midt-Troms

Utviklingsprogrammet for byregioner, også kjent som Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.