Dyrøyseminaret 2018

Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling.
Seminaret har som mål å styrke egen og andre kommuners evne til utvikling og omstilling.

Reisemåter:
Hurtigbåt

Program:

TBA

Tidligere seminar:
2016 2014 2012