Dyrøyseminaret 17. – 19.september 2018.

Dyrøyseminaret arrangeres i år for ellevte gang og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk i kommune-Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten.
Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på kommunikasjon og informasjon. Troms fylkeskommune er medarrangør.

Reisemåter:
Hurtigbåt

Program:

TBA

Tidligere seminar:
2016 2014 2012